Thư mời tham dự Hội thảo Giới thiệu mục tiêu và nội dung nghiên cứu 04 Chương trình NCKH & CN mục tiêu và Công bố Ban chủ nhiệm 04 Chương trình do Sở KH&CN TPHCM tổ chức