Thư mời tham dự Hội thảo “Nâng cao tính năng sáng tạo, khởi nghiệp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” do UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức