THƯ MỜI THAM GIA HỘI THẢO THÚC ĐẨY NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC STEAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

THƯ MỜI THAM GIA HỘI THẢO THÚC ĐẨY NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC STEAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Thư mời tham gia Hội thảo “Thúc đẩy nghiên cứu và giáo dục STEAM trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0”

Thời gian: 8:00 – 11:00, Thứ Bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2021

Hình thức: trực tuyến trên nền tảng Google Meet

Quý Đại biểu tham gia vui lòng quét mã QR trên Thư mời để đăng ký Tham dự Hội thảo

Hạn chót đăng ký: trước Thứ Năm, ngày 16 tháng 12 năm 2021

Trân trọng