THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2024 [GTSD2024]

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2024 [GTSD2024]

Thư mời tham gia viết bài Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về Công nghệ xanh và Phát triển bền vững (GTSD2024).

Hội nghị GTSD2024 sẽ được tổ chức vào ngày 25-26 tháng 7 năm 2024 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM.

GTSD2024 là hội nghị HYBRID, do đó các tác giả có thể tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến.

Hội nghị hoan nghênh tất cả các bài nghiên cứu (Regular paper hoặc presentation-only) về các khía cạnh trong lĩnh vực công nghệ xanh và phát triển bền vững. Các bài báo được chấp nhận và trình bày tại hội nghị sẽ được xuất bản thành một trong 3 tập sau:

– Proceedings Volume 1 in Lecture Notes in Networks and Systems book series (ISSN: 2367-3389) by Springer (Scopus Index).
– Proceedings Volume 2 by IEEE Xplore
– Proceedings Volume 3 by VNUHCM Press (có ISBN)

Manuscript template viết bài hội nghị, Quý Thầy/Cô vui lòng tải xuống tại website: https://gtsd2024.hcmute.edu.vn/

Bài viết phải được gửi qua hệ thống Easychair: https://easychair.org/conferences/?conf=gtsd2024

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Thầy/Cô vui lòng tham khảo CFP đính kèm theo email; trên trang web chính thức của hội nghị: https://gtsd2024.hcmute.edu.vn/, hoặc liên hệ với BTC theo địa chỉ email: gtsd2024@hcmute.edu.vn.

GTSD 2024 CALL FOR PAPERS