Tư vấn trực tuyến chương trình đào tạo và học bổng của Trường Đại học Quốc tế Nhật Bản (IJU)

Tư vấn trực tuyến chương trình đào tạo và học bổng của Trường Đại học Quốc tế Nhật Bản (IJU)

Phòng Quan hệ Đối ngoại thông tin đến người học, các phòng, ban có quan tâm đến: 

* Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế (CIEC) là đơn vị chính thức duy nhất thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có chức năng thực hiện các hoạt động tư vấn du học, học bống, tư vấn kết nối phát triển giáo dục quốc tế theo quy định. Trung tâm hiện đang có nhiều đối tác là các trường Đại học uy tín tại các nước như Anh, Úc, Nhật, Mỹ, Canada… với nhiều chương trình học bổng hấp dẫn với các lĩnh vực đào tạo đa dạng.

* Năm học 2022, Trường Đại học Quốc tế Nhật Bản (IUJ) – một đối tác của CIEC, dành cho ứng viên Việt Nam nhiều suất học bổng đào tạo sau đại học bằng tiếng Anh, giá trị các suất học bồng có thể lên đến 100% học phí cũng như sinh hoạt phí.

* Để giúp ứng viên có thể tiếp cận chương trình và đạt được mức học bổng tối đa, CIEC phối họp cùng với IUJ tổ chức Buổi-trao đổi trực tuyến “Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ dự tuyến cho các chương trình học bống tại Trường Đại học Quốc tế Nhật Bản”.

Thời gian: từ 14h – 15h30 ngày thứ Sáu, 17/12/2021

Hình thức: Trực tuyến (Google Meet/Microsoft Teams)

Đăng ký tham gia buối trao đổi qua lỉnk: https://bit.ly/dangkyiju2022 

Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng tham khảo tại địa chỉ và xem trong file đính kèm: 

http://icd.edu.vn/,  https://ciec.vn/,  email: info@ciec.vn,  điện thoại: 024.6689.3555.

 

Trân trọng cảm ơn.