Tuyển chọn giảng viên và sinh viên tham dự Diễn đàn Giáo dục và Cuộc thi Nhà hùng biện trẻ lần thứ 19 của AUN và lần thứ 9 của ASEAN+3

Tuyển chọn giảng viên và sinh viên tham dự Diễn đàn Giáo dục và Cuộc thi Nhà hùng biện trẻ lần thứ 19 của AUN và lần thứ 9 của ASEAN+3

 

THÔNG BÁO

Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM nhận được thông tin từ Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) về việc mời tham dự Diễn đàn Giáo dục và Cuộc thi Nhà hùng biện Trẻ lần thứ 19 của AUN và lần thứ 8 của ASEAN+3 (The 19th AUN and 8th ASEAN+3 Educational Forum and Young Speakers’ Contest) tại Thái Lan.

 1. Thông tin về Diễn đàn và Cuộc thi:

Diễn đàn Giáo dục là một trong các hoạt động chủ điểm dành cho thanh niên của AUN. Chương trình chính thức bắt đầu từ năm 1998 nhằm xây dựng nhận thức chuyên sâu về ASEAN cho các nhà lãnh đạo tương lai trong khu vực. Đồng thời, Diễn đàn này còn là nền tảng cho thanh niên các nước ASEAN+3 bày tỏ quan điểm về các vấn đề trong khu vực cũng như về tương lai khu vực thông qua các đề xuất xây dựng chính sách.

Cuộc thi Nhà hùng biện Trẻ là một hoạt động của Diễn đàn Giáo dục, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác giữa các nhà lãnh đạo trẻ của các nước ASEAN+3, nâng cao nhận thức và hiểu biết của giới trẻ về các cơ chế hợp tác và tương lai của khu vực. 

Diễn đàn và Cuộc thi năm nay có chủ đề: Social Sustainability in ASEAN+3: The Challenges of Inclusive Growth.

 1. Số lượng: ĐH KHTN sẽ đề cử lên ĐHQG-HCM 02 sinh viên (gồm 01 sinh viên tham dự Diễn đàn Giáo dục và 01 sinh viên tham dự Cuộc thi Nhà hùng biện Trẻ) và 01 giảng viên tham dự.
 2. Hỗ trợ tài chính:
 • Ban tổ chức sẽ đài thọ chi phí ăn ở và phương tiện di chuyển nội địa trong các sự kiện trên cho sinh viên và giảng viên tham dự;
 • Đơn vị cử đi sẽ chi trả các chi phí còn lại cho giảng viên tham dự theo qui định hiện hành;
 • Sinh viên tự chi trả các chi phí còn lại.
 1. Thời gian: ngày 10-14 tháng 6 năm 2019.
 2. Điều kiện dự tuyển:

5.1. Điều kiện dự tuyển dành cho sinh viên:

 • Là sinh viên ĐHQG-HCM, ưu tiên cho sinh viên đang học năm 2, năm 3;
 • Có kiến thức về chủ đề của sự kiện, về Đông Nam Á và Đông Á;
 • Có tinh thần làm việc nhóm, khả năng giao tiếp tốt;
 • Khả năng tiếng Anh lưu loát;
 • Cam kết tham dự suốt thời gian sự kiện.

5.2. Điều kiện dành cho giảng viên:

 • Là giảng viên thuộc các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM;
 • Có kiến thức sâu về ASEAN và Đông Á;
 • Có khả năng giao tiếp tốt;
 • Khả năng tiếng Anh lưu loát;
 • Cam kết tham dự suốt thời gian sự kiện.
 1. Hồ sơ dự tuyển:
 • Đơn đăng ký đã hoàn tất mục thông tin cá nhân của sinh viên và giảng viên;
 • Sinh viên tham dự Diễn đàn Giáo dục nộp 01 bài tiểu luận bằng tiếng Anh (Policy Paper có độ dài 1 trang) trình bày về chính sách và quan điểm của quốc gia về chủ đề sự kiện;
 • Sinh viên tham dự Cuộc thi Nhà hùng biện Trẻ nộp 01 bài tiểu luận bằng tiếng Anh dài không quá 1.500 từ về chủ đề sự kiện.
 1. Quy trình nộp hồ sơ:
 • Sinh viên và Giảng viên nộp hồ sơ đến Phòng QHĐN để tiến hành quá trình xét duyệt hồ sơ trước ngày 18/4/2019;
 • QHĐN gửi đến ĐHQG-HCM các hồ sơ được duyệt;
 • ĐHQG-HCM thực hiện công tác xét tuyển và đề cử sinh viên và giảng viên đến Ban tổ chức sự kiện trước ngày 30/4/2019; đồng thời thông báo kết quả xét tuyển đến sinh viên, giảng viên và hướng dẫn hoàn tất thủ đăng ký tham dự chương trình;

Thông tin, biểu mẫu tải về tại: http://tiny.cc/6wjt4y 

Thông tin chi tiết về Diễn đàn và Cuộc thi và thể thức viết bài tiểu luận vui lòng tham khảo thông tin đính kèm hoặc liên hệ anh Hà Minh Trường qua địa chỉ: hmtruong@vnuhcm.edu.vn hoặc qua số điện thoại: 028.37 242 160 (số nội bộ: 1453).

      Trân trọng./.