University of Tsukuba – Summer Research Program 2019 – Call for applicants

University of Tsukuba – Summer Research Program 2019 – Call for applicants
P. QHĐN nhận được thông báo từ Văn phòng Đại học Tsukuba tại TP.HCM về việc tìm kiếm ứng viên cho Chương trình Nghiên cứu Mùa hè lần thứ 10 tại Khoa Y Sinh và Khoa học Môi trường, ĐH Tsukuba.
 
Thời gian: Từ ngày 16 – 26/7/2019
Điều kiện:
– SV Đại học chuyên ngành liên quan từ năm 2 trở đi hoặc SV đang học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ;
– Điểm GPA: >3.0 (trên thang điểm 4.0), >7.5 (trên thang điểm 10)

Link apply chương trình sẽ mở từ ngày 1 – 14/04/2019 (giờ Nhật Bản)

Để biết thêm thông tin về chương trình, quý đơn vị vui lòng tham khảo tại đường link:
http://www.global.tsukuba.ac.jp/summer/summer-research hoặc liên hệ email: summerresearch@md.tsukuba.ac.jp

Trân trọng