Về việc trả sổ BHXH đợt 2 (năm 2018)

Về việc trả sổ BHXH đợt 2 (năm 2018)

THÔNG BÁO

V/v trả sổ BHXH đợt 2 cho cán bộ, viên chức và người lao động 

 

BHXH TP.HCM tiến hành trả sổ BHXH đợt 2 cho cán bộ, viên chức và người lao động (CBVC, NLĐ). Kính đề nghị Trưởng đơn vị thông báo đến CBVC, NLĐ của đơn vị có tên trong danh sách (đính kèm) vui lòng đến nhận sổ BHXH:
Thời gian: từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018 (giờ hành chính)
(lịch chi tiết đính kèm).

Địa điểm nhận: Phòng Tổ chức – Hành chính (F.01).
Người giao: Nguyễn Lê Tường Vi (Mọi thông tin cần trao đổi vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 62884499-1105, email: nltvi@hcmus.edu.vn).

Sau khi nhận sổ BHXH, CBVC và người lao động kiểm tra thông tin trên sổ:

+ Tiếp tục điều chỉnh thông tin (nếu có sai sót): vui lòng liên hệ P.TCHC (gặp Tường Vi).

+ Tự bảo quản sổ BHXH theo quy định.

Lưu ý: Để việc trả sổ BHXH được diễn ra nhanh chóng, quý thầy/cô sử dụng “Mã hồ sơ nhận sổ BHXH” (cột 8) trong danh sách đính kèm để nhận sổ. (Thầy cô vui lòng mang theo thẻ cán bộ/chứng minh nhân dân) 

P.TCHC tiến hành trả sổ BHXH cho CBVC, NLĐ chưa nhận ở đợt 1 sẽ được nhận bổ sung vào ngày 16/11/2018.

Trân trọng./.

Để xem danh sách kèm theo, Thầy cô vui lòng đăng nhập vào https://portal1.hcmus.edu.vn/

(văn bản biểu mẫu – văn bản hành chính) để xem.