TIN TỨC - SỰ KIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN QUA NHỮNG CON SỐ

0 %
TỐT NGHIỆP
0 +
GIẢNG VIÊN
0 ngành
NGÀNH ĐÀO TẠO
0 sinh viên
SINH VIÊN

VÀI NÉT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

hcmus2.jpg
Giới thiệu

Năm 1996, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được chính thức thành lập theo quyết định 1236/GDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 30/3/1996 trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM để tham gia vào Đại học Quốc gia TP.HCM.

Mục tiêu của chiến lược 2016 - 2020
Tầm nhìn 2030
Sứ mạng
Mục tiêu giáo dục
Triết lý giáo dục và các giá trị cơ bản

CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG

CÁC KHOA

CÁC KHOA

CÁC PHÒNG BAN

CÁC PHÒNG BAN

CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM

CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM

CÁC TRUNG TÂM

CÁC TRUNG TÂM

KIỂM ĐỊNH GIÁO DỤC

logo-aun.png

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN