Thông báo Đăng ký lịch Sinh hoạt Công dân Cuối khóa Năm học 2023-2024, chuyên đề A (đợt bổ sung)

Thông báo Đăng ký lịch Sinh hoạt Công dân Cuối khóa Năm học 2023-2024, chuyên đề A (đợt bổ sung)

Nhà trường thông báo lịch Sinh hoạt Công dân Cuối khóa năm học 2023-2024, chuyên đề A (đợt bổ sung) để sinh viên đăng ký tham gia như sau:

 1. Đối tượng: Tất cả sinh viên khóa 2020 (đối với bậc Đại học, chính quy) chưa đăng ký hoặc đã đăng ký buổi SHCD ngày 17/3/2024 nhưng chưa tham gia.
 2. Địa điểm:Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM
 3. Nội dung sinh hoạt:

Nội dung 1: Những vấn đề cần lưu ý trong Luật Lao động

Nội dung 2: An toàn thông tin mạng và vấn đề bảo mật thông tin nơi làm việc.

Nội dung 3: Báo cáo chính trị – xã hội ( sinh viên tự tìm hiểu tình hình thời sự trong và ngoài nước 3 tháng đầu năm 2024)

 1. Lịch học:

  Mã lớp

  Thời gian

  Địa điểm

  CK_AIII_BS01 07g30 – 11g00 ngày 31/03/2024(chủ nhật) Giảng đường 2, cơ sở Nguyễn Văn Cừ
  CK_AIII_BS02 13g00 – 16g30 ngày 31/03/2024 (chủ nhật) Giảng đường 1, cơ sở Nguyễn Văn Cừ

  CK_AIII_BS03

  13g00 – 16g30 ngày 31/03/2024 (chủ nhật)

  Giảng đường 2, cơ sở Nguyễn Văn Cừ

 • Chuyên đề B: các Khoa sẽ tự tổ chức chuyên đề này nên sinh viên tham gia sinh hoạt theo thông báo của từng Khoa.

Lưu ý:  Riêng sinh viên khoa Công nghệ Thông tin sẽ sinh hoạt theo lịch riêng của Khoa (Khoa sẽ thông báo lịch cụ thể sau).

 1. Kiểm tra

Kết thúc thời gian sinh hoạt chuyên đề 1, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra/khảo sát làm trắc nghiệm trên máy tính (online).

 •  Thời gian kiểm tra/khảo sát: sinh viên theo dõi thông báo của Nhà trường.
 1.  Hình thức đăng ký

Mỗi sinh viên sẽ phải đăng ký tham gia sinh hoạt chuyên đề 1 trên website:

http://portal1.hcmus.edu.vn

hoặc http://portal2.hcmus.edu.vn

hoặc http://portal3.hcmus.edu.vn 

Sinh viên có thể chọn thời gian, địa điểm học phù hợp với mình. Tuy nhiên do số lượng sinh viên trong mỗi lớp có hạn nên khi lớp đã đủ số lượng, sinh viên bắt buộc phải chọn lớp khác. Đối với lớp có số lượng đăng ký ít, nhà trường sẽ thực hiện việc dồn lớp.

 • Hướng dẫn cụ thể về quy trình đăng ký xem tại đây
 • Thời gian đăng ký: từ ngày 20/3/2024 đến 23g00 ngày 25/03/2024
 • Danh sách lớp chính thức sẽ đăng trên website trường vào ngày 28/03/2024

Lưu ý: SV không đăng ký các buổi trùng với lịch học chuyên đề của Khoa. Nhà trường sẽ không giải quyết trường hợp chuyển đổi lớp học đã đăng ký sau thời gian đăng ký chính thức.

 1. Phương thức điểm danh

Vào đầu mỗi buổi học sinh viên có mặt tại phòng học trước giờ học 15 phút, Nhà trường sẽ tiến hành quét Thẻ SV (lần 1) để điểm danh Đầu vào cho sinh viên. Cuối mỗi buổi học, Nhà trường sẽ quét Thẻ SV (lần 2) để điểm danh Đầu ra. Sinh viên phải quét Thẻ đầy đủ 02 lần mới được tính là đã tham gia lớp học.

Sinh viên tham gia chuyên đề của khoa sẽ được điểm danh theo phương thức do khoa quy định. Danh sách sẽ được chuyển về P.CTSV để đánh giá Điểm rèn luyện cho sinh viên.

 • Lưu ý:

+ Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như đơn xin của sinh viên trong trường hợp đi không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.

+ Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký để đảm bảo chất lượng lớp học. Những trường hợp đi khác buổi đã đăng ký sẽ không được điểm danh, không được công nhận đã tham gia chuyên đề.

+ Kết thúc chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính.

+ Sinh viên phải đi học đầy đủ 2 chuyên đề và tham dự kiểm tra như đã đăng ký. Trường hợp sinh viên vắng học một chuyên đề hoặc vắng kiểm tra thì Nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.

Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ chịu hình thức xử lý theo quy định của Nhà trường cụ thể:

 • Trường hợp sinh viên không tham gia sẽ bị trừ 20 điểm rèn luyện (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2023-2024).
 • Trường hợp Sinh viên tham gia nhưng không thực hiện kiểm tra sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện. (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2023-2024)

(theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).