[THÔNG BÁO] Chương trình hè 2024 – Pohang University of Science and Technology (POSTECH)

[THÔNG BÁO] Chương trình hè 2024 – Pohang University of Science and Technology (POSTECH)
Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin về Chương trình hè tại Pohang University of Science and Technology (POSTECH), Hàn Quốc. Thông tin chi tiết như sau:
1. Thời gian: 4 đến 6 tuần, bắt đầu từ 19/6/2024
2. Ngành: Các ngành Khoa học, Kỹ thuật
3. Nội dung chương trình: Tham gia các hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm
4. Hỗ trợ từ POSTECH: Vé máy bay hai chiều
5. Hồ sơ cần nộp:
– Giấy xác nhận đang là sinh viên;
– Bảng điểm tiếng Anh;
– Chứng chỉ tiếng Anh, hoặc minh chứng trình độ tiếng Anh;
– Thư giới thiệu từ GV/GVHD/Khoa;
– Bản scan passport;
– Thư chấp nhận từ POSTECH (xem quy trình ứng tuyển).
Thông tin chi tiết: POSTECH INTERNATIONAL RELATIONS
6. Quy trình ứng tuyển:
B1: Sinh viên liên lạc với GS tại POSTECH để được cung cấp Thư chấp nhận.
B2: Sinh viên nộp hồ sơ bản mềm đến P.QHĐN qua email internationalrelations@hcmus.edu.vn để được cung cấp Letter of Nomination đến hết ngày 26/4/2024.
B3: Sinh viên nộp hồ sơ trên website của POSTECH và đợi kết quả từ chương trình.
P.QHĐN