Biên chế lớp học và kế hoạch tổ chức tiếp nhận sinh viên học Quân sự Khóa 2019

Biên chế lớp học và kế hoạch tổ chức tiếp nhận sinh viên học Quân sự Khóa 2019

Lưu ý:

Sinh viên phải xem tất cả 5 file đính kèm để biết Quy định, kế hoạch và lớp học.

Xem kỹ hướng dẫn sử dụng Zoom để học trực tuyến phần Lý thuyết

Thời gian tiếp nhận, ổn định biên chế sinh hoạt chuẩn bị học tập từ đại đội 16 đến đại đội 30 lúc 13g00 ngày 07/09/2020 theo kế hoạch số 44/KH-GDQP (trong lịch giảng ghi nhầm buổi sáng).