Thẻ: Thông tin chung

[Góp ý Dự thảo] Quy chế Tổ chức và hoạt động của Khoa thuộc Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM
Bài viết

[Góp ý Dự thảo] Quy chế Tổ chức và hoạt động của Khoa thuộc Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Kính gửi toàn thể Quý viên chức – người lao động. Phòng Tổ chức – Hành chính chuyển đến toàn thể viên chức – người lao động Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Khoa thuộc Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM. Viên chức – người lao động vui lòng tham gia...

[Góp ý Dự thảo] Chế độ làm việc của viên chức, người lao động Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM
Bài viết

[Góp ý Dự thảo] Chế độ làm việc của viên chức, người lao động Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Kính gửi toàn thể Quý viên chức – người lao động. Phòng Tổ chức – Hành chính chuyển đến toàn thể viên chức – người lao động Dự thảo Quy định Chế độ làm việc của viên chức – người lao động Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM. Viên chức – người lao...

[TẬP ĐOÀN HOA SEN] THÔNG TIN CUỘC THI “DALAT BEST DANCE CREW 2024 – HOA SEN HOME INTERNATIONAL CUP”
Bài viết

[TẬP ĐOÀN HOA SEN] THÔNG TIN CUỘC THI “DALAT BEST DANCE CREW 2024 – HOA SEN HOME INTERNATIONAL CUP”

  Phòng Quan hệ Đối ngoại nhận được thông tin cuộc thi và một số hình ảnh truyền thông từ Phòng Đào tạo & Phát triển Nguồn Nhân lực, Tập đoàn Hoa Sen đến các đối tượng cần quan tâm. Thông tin Cuộc thi: “DaLat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup” –         Vòng...

Thông báo về việc điều chỉnh đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023
Bài viết

Thông báo về việc điều chỉnh đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023

THÔNG BÁO Về việc tổ chức điều chỉnh đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên Đại học hệ chính quy            Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 và phản hồi của sinh viên, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất...