Cảnh báo học vụ và Buộc thôi học HK2/2020-2021

Cảnh báo học vụ và Buộc thôi học HK2/2020-2021

THÔNG BÁO

(Về việc cảnh báo học vụ và buộc thôi học đối với sinh viên bậc đại học

và cao đẳng hệ chính quy từ học kỳ 2 năm học 2020-2021 do học lực kém)

                                       

          Trường thông báo đến sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy về việc xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học đối với sinh viên (SV) có học lực kém như sau:

 1. Cảnh báo học vụ

Sinh viên bị cảnh báo học vụ nếu vi phạm trong những trường hợp sau:

 • ­ Điểm trung bình chung học tập một học kỳ dưới 3,0 hoặc điểm trung bình chung học tập của 2 học kỳ liên tiếp dưới 4,0.
 • ­ SV từ năm thứ nhất đến năm thứ tư có số tín chỉ tích lũy trong học kỳ trước nhỏ hơn 6 tín chỉ.
 1. Bị buộc thôi học:

Sinh viên bị buộc thôi học nếu vi phạm một trong những trường hợp sau:

 • ­ Đã hết thời gian tối đa hoàn thành khóa học.
 • ­ Tự ý bỏ học hoặc bỏ thi từ một học kỳ chính trở lên (có điểm trung bình chung học kỳ bằng 0).
 • ­ Bị cảnh báo học vụ trong ba học kỳ liên tiếp.

SV thuộc diện bị buộc thôi học sẽ bị xóa tên khỏi danh sách của Trường. Trường sẽ thông báo về địa phương và gia đình chậm nhất một tháng sau khi có quyết định buộc thôi học.

 1. Niêm yết danh sách cảnh báo học vụ và buộc thôi học

– Danh sách SV bậc đại học K2018, K2019 và K2020: được niêm yết tại bảng thông báo phòng Đào tạo cơ sở Linh Trung.

– Danh sách SV bậc đại học K.2017 trở về trước: được niêm yết tại bảng thông báo văn phòng Khoa.

– Danh sách SV liên thông đại học và cao đẳng: được niêm yến tại bảng thông báo văn phòng Khoa CNTT.

 1. Thời gian giải quyết khiếu nại/xin học lại

Trường sẽ giải quyết khiếu nại/xin học lại cho SV từ ngày 14/04/2021 đến 23/04/2021 (trong giờ hành chính) tại các địa điểm như sau:

 • Đối với SV bậc đại học K2018, K2019,K2020: liên hệ tại cơ sở P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM hoặc tại cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q.5, TP.HCM.
 • Đối với SV bậc đại học K.2017 trở về trước, liên thông đại học và cao đẳng: liên hệ tại cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q.5, TP.HCM./.
 

                                                                                                                              TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO