Clip buổi giao lưu trực tuyến với sinh viên ngành CNTT (Đại học, Cao đẳng và Liên thông đại học) về việc học online

Clip buổi giao lưu trực tuyến với sinh viên ngành CNTT (Đại học, Cao đẳng và Liên thông đại học) về việc học online

Khoa CNTT gửi lại clip Buổi giao lưu trực tuyến với sinh viên Đại học, Cao đẳng và Liên thông Đại học lúc 9g30 ngày 28/03/2020 để triển khai việc dạy-học theo hình thức trực tuyến trong học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Các bạn có thể xem lại các giải đáp thắc mắc của BCN Khoa CNTT về hình thức dạy và học trực  tuyến tại:

https://youtu.be/EsqzUEAeb4c?t=256

Nếu SV chương trình Liên thông đại học cần 1 buổi giao lưu trực tuyến riêng với nguyện vọng của nhiều sinh viên tham gia thì lớp trưởng email cho cô Hoa: nphoa@fit.hcmus.edu.vn