Danh sách sinh viên có thẻ BHYT đợt 2 (bổ sung)

Danh sách sinh viên có thẻ BHYT đợt 2 (bổ sung)
STT MSSV Họ tên
1 1313135 Lại Tấn Phát
2 1412030 Trương Thiên Ân
3 1412187 Nguyễn Minh Hóa
4 1412193 Nguyễn Thái Học
5 1412350 Nguyễn Thị Bảo Ngọc
6 1412410 Phạm Sĩ Phú
7 1412491 Hồ Lê Ngọc Thái
8 1413065 Vũ Minh Hùng
9 1413124 Trương Thị Bích Phương
10 1413153 Lâm Trịnh Thông
11 1413184 Nguyễn Thị Trang
12 1413234 Đào Hoàng Duy
13 1416025 Nguyễn Minh Dự
14 1416258 Nguyễn Phúc Bảo
15 1416285 Nguyễn Công Định
16 1416319 Phạm Tấn Huy
17 1416516 Trần Khải Anh Trường
18 1418038 Lý Thị Xuân Diệp
19 1418147 Nguyễn Công Minh
20 1419145 Nguyễn Tuấn Kiệt
21 1420041 Cao Thái Hiệp
22 1420085 Trần Hữu Nghĩa
23 1420219 Đào Trọng Nghĩa
24 1422344 Nguyễn Khánh Hưng
25 1515175 Nguyễn Hoàng Thảo Nhi
26 1515176 Nguyễn Hoàng Yến Nhi
27 1517099 Ung Mỹ Hồng Ngọc
28 1517144 Phạm Thùy Thanh Thảo
29 1519153 Bùi Hoài Phúc
30 1412086 Nguyễn Đặng Hoài Duy
31 1412095 Phùng Văn Duy
32 1412100 Trương Hoàng Duy
33 1412186 Vũ Ngọc Minh Hoàng
34 1412204 Nguyễn Công Tuấn Huy
35 1412421 Phạm Hữu Phước
36 1412456 La Siêu Sánh
37 1412520 Nguyễn Hoàng Thi
38 1413182 Nguyển Thị Huyền Trang
39 1413204 Đỗ Văn Tú
40 1414056 Cao Nguyễn Hoàng Duy
41 1414296 Phạm Thị Thúy Quyên
42 1416009 Nguyễn Thanh Bình
43 1416050 Trần Thị Như Hiếu
44 1416082 Phạm Huỳnh Khôi
45 1416086 Võ Thanh Kỳ
46 1416095 Thái Châu Long
47 1416180 Nguyễn Phúc Thiện
48 1416212 Lê Anh Tuấn
49 1416237 Dương Thị Phương Anh
50 1417307 Thiều Thị Kim Thùy
51 1418028 Nguyễn Minh Chiến
52 1419023 Trần Thị Thanh Bình
53 1419068 Nguyễn Tiên Định
54 1419349 Phan Huỳnh Bảo Trúc
55 1420094 Đặng Tấn Phát
56 1420174 Thái Thanh Bình
57 1420234 Nguyễn Minh Quân
58 1421009 Nguyễn Duy Yến Duyên
59 1422479 Trần Ngọc Quế Trân
60 1511008 Nguyễn Thị Kim Anh
61 1511109 Sầm Việt Hòa
62 1512074 Trương Sĩ Duy
63 1512376 Trần Đình Nhân
64 1512523 Nguyễn Hiếu Thắng
65 1512602 Đỗ Cao Trí
66 1513035 Hoàng Văn Dụng
67 1515322 Chung Cẩm Tú
68 1720150 CAO HOÀNG MINH