Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy, đợt tháng 11-2019 update

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy, đợt tháng 11-2019 update

Lưu ý:

– SV cần kiểm tra thông tin cá nhân, nếu thấy chưa đúng phản hồi cho phòng đào tạo ngay.

– SV có ghi nợ học phí thì phải nộp học phí ngay, nếu đã nộp rồi thì đến phòng Kế hoạch tài chính lấy giấy xác nhận đã nộp học phí rồi đem qua phòng đào tạo để xóa nợ.

– Thời gian nhận bằng tốt nghiệp sẽ có thông báo sau.