Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học – đợt tháng 3 năm 2024 Update

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học – đợt tháng 3 năm 2024 Update

Sau thời gian sinh viên khiếu nại và hiệu chỉnh thông tin Phòng Đào tạo cập nhật lại danh sách tốt nghiệp trong 2 file sau đây:

DSTN T3_2024 CT tai nang update

DSTN T3_2024 tat ca chuong trinh Update

Sinh viên lưu ý:

  • Sinh viên mới được bổ sung vào danh sách cần kiểm tra tất cả thông tin cá nhân. SV sẽ chịu trách nhiệm nếu sai thông tin trong danh sách chính thức do không hiệu chỉnh lúc này. Thời gian hiệu chỉnh thông tin và khiếu nại hạn cuối là ngày 12/4/2024.
  • SV đăng ký cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp từ ngày 12 đến ngày 19/4/24 (nếu có nhu cầu).

PHÒNG ĐÀO TẠO