Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy – đợt tháng 5/2021

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy – đợt tháng 5/2021

Lưu ý:

– Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trong danh sách sinh viên tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 26/05/2021 đến ngày 28/05/2021.

– Sinh viên có ghi nợ học phí phải đem giấy xác nhận đã nộp học phí (do phòng tài chính cấp) đến phòng đào tạo để xóa nợ trước khi in bằng tốt nghiệp.