Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy, đợt tháng 9/2019 (update)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy, đợt tháng 9/2019 (update)

CÔNG BỐ DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Có 4 file đính kèm:

1- DSSV chương trình đại trà tốt nghiệp đại học 

2- DSSV chương trình Cử nhân tài năng tốt nghiệp đại học

3- DSSV chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

4- Thông báo thực hiện khảo sát Việc học-việc làm (bắt buộc phải thực hiện từ ngày 24/9 đến 30/9/2019)

Lưu ý:

– SV cần phải kiểm tra lại thông tin cá nhân, nếu thấy sai sót phản hồi qua email pdt_khtn@hcmus.edu.vn trước ngày 30/9/2019. Mọi thắc mắc liên hệ phòng đào tạo để được giải đáp.

– Các SV nộp học phí trể hạn nên vẫn bị ghi nợ học phí, cần liên hệ phòng Kế hoạch – Tài chính để lấy Giấy xác nhận đã nộp học phí rồi đem qua phòng đào tạo để xóa nợ.

– SV cần cấp bản sao bằng tốt nghiệp xem thông báo tại đây: https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/120-phong-dao-tao/thong-bao-he-chinh-quy/718-ve-viec-cap-ban-sao-bang-tot-nghiep?Itemid=437