Danh sách sinh viên tốt nghiệp ĐHCQ – tháng 11/2020

Danh sách sinh viên tốt nghiệp ĐHCQ – tháng 11/2020

Lưu ý:

– Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 27/11/2020 đến ngày 02/12/2020.

– Sinh viên không có tên trong DS tốt nghiệp, xem file Khong du dieu kien tot nghiep để biết môn còn nợ. Trong số này sẽ xét lại 1 số trường hợp có thể được tốt nghiệp.

– Sinh viên có tên trong dstn có thể xin cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 30/11.

– Sinh viên có ghi nợ học phí phải đem giấy xác nhận đã nộp học phí (do phòng chính cấp) đến phòng đào tạo để xóa nợ trước khi in bằng tốt nghiệp.