Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học – đợt tháng 3 năm 2024

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học – đợt tháng 3 năm 2024

Phòng đào tạo công bố danh sách tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2024 cho tất cả sinh viên chương trình đại trà, chương trình tài năng, chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến và chương trình Việt-Pháp trong file đính kèm.

Sinh viên lưu ý các vấn đề sau:

  • Kiểm tra tất cả thông tin cá nhân trên danh sách tốt nghiệp. SV sẽ chịu trách nhiệm nếu sai thông tin trong danh sách chính thức do không hiệu chỉnh lúc này. Thời gian hiệu chỉnh thông tin và khiếu nại hạn cuối là ngày 09/4/2024.
  • SV đăng ký cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp từ ngày 10 đến ngày 19/4/24 (nếu có nhu cầu).
  • SV không thấy tên trong danh sách tốt nghiệp, xem file DS sv con no mon.
  • Một số SV hồ sơ chưa hợp lệ cần phải bổ sung cho đầy đủ mới được cấp bằng (xem file DSSV cần bổ sung giấy tờ).

DSTN thang 3_24 tat ca chuong trinh

DSTN Tai nang 3_24

DS-sv-con-no-mon

DSSV cần bổ sung giấy tờ