DS dự thi phỏng vấn và trách nhiêm của thí sinh trong kỳ thi Liên thông đại học 2020

DS dự thi phỏng vấn và trách nhiêm của thí sinh trong kỳ thi Liên thông đại học 2020

SV cần xem danh sách để biết giờ thi, phòng thi trong file đính kèm (Trường cũng đã gửi Giấy báo thi qua bưu điện đến nhà thí sinh).

SV phải xem Trách nhiệm của thí sinh để tránh vi phạm quy chế thi.