DSSV đã tham gia Sinh hoạt Công dân cuối khóa chuyên đề A năm học 2023-2024 ngày 17/03/2024

DSSV đã tham gia Sinh hoạt Công dân cuối khóa chuyên đề A năm học 2023-2024 ngày 17/03/2024

Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên đã tham gia Sinh hoạt Công dân cuối khóa chuyên đề A, năm học 2023-2024 ngày 17/03/2024, như sau:

Hướng dẫn: Sinh viên nhấn tổ hợp phím CTRL+F, nhập MSSV và nhấn ENTER để kiểm tra tên trong danh sách.

Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp tại P.CTSV từ ngày ra thông báo đến ngày 21/03/2024. Sau thời gian quy định, những thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.