DSSV đóng lệ phí thi Đánh giá năng lực để xét làm khóa luận tốt nghiệp (ngày thi 20/10/2019)