DSSV K2019 được hủy đăng ký các học phần đã thi đạt

DSSV K2019 được hủy đăng ký các học phần đã thi đạt

Vừa qua, nhiều SV thắc mắc trong số Học phần phòng đào tạo đăng ký sẵn cho sinh viên vẫn có học phần đã học và thi đạt ở học kỳ trước. Nay pđt đã rà soát và hủy các học phần đó. Sinh viên vào portal kiểm tra lại nhé !