DSSV tham gia SHCD Cuối khóa CĐI năm NH 2019-2020 ngày 05/07/2020

DSSV tham gia SHCD Cuối khóa CĐI năm NH 2019-2020 ngày 05/07/2020

Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên đã tham gia Sinh hoạt Công dân Cuối khóa Chuyên đề I, năm học 2019-2020 ngày 05/07/2020, như sau:

Hướng dẫn: Sinh viên nhấn tổ hợp phím CTRL+F, nhập MSSV và nhấn ENTER để kiểm tra tên trong danh sách.

Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp tại P.CTSV từ ngày 20/07 đến ngày 24/07/2020. Sau thời gian quy định, những thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.