DSSV tham gia SHCD Cuối khóa năm NH 2018-2019 ngày 07/04/2019

DSSV tham gia SHCD Cuối khóa năm NH 2018-2019 ngày 07/04/2019

Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên đã tham gia Sinh hoạt Công dân Cuối khóa, năm học 2018-2019 ngày 07/04/2019, như sau:

Hướng dẫn: Sinh viên nhấn tổ hợp phím CTRL+F, nhập MSSV và nhấn ENTER để kiểm tra tên trong danh sách.

Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp tại P.CTSV từ ngày 08/04 đến ngày 12/04/2019. Sau thời gian quy định, những thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.