DSSV tham gia SHCD Đầu năm NH 2019-2020, ngày 12/10/2019

DSSV tham gia SHCD Đầu năm NH 2019-2020, ngày 12/10/2019

Nhà trường thông báo DSSV đã tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2018-2019 ngày 12/10/2019, cụ thể như sau:

Hướng dẫn: Sinh viên nhấn tổ hợp phím CTRL+F, nhập MSSV và nhấn ENTER để kiểm tra tên trong danh sách.

Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp tại P.CTSV từ ngày 15/10 đến ngày 18/10/2019. Sau thời gian quy định, những thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.