DSSV tốt nghiệp đại học – đợt tháng 5/2020

DSSV tốt nghiệp đại học – đợt tháng 5/2020

Phòng đào tạo công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy trong 3 file đính kèm.

Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp. Nếu có sai sót về thông tin cá nhân trong danh sách tốt nghiệp, sinh viên phải liên hệ phòng Đào tạo đề nghị được điều chỉnh từ ngày 29/5/2020 đến ngày 03/6/2020.

Sinh viên không có tên trong ds tốt nghiệp thì xem trong file “Khong du DK tot nghiep” để biết lý do.

Trường sẽ công bố danh sách xét tốt nghiệp sau khi điều chỉnh vào ngày 08/06/2020.

SV tốt nghiệp phải thực hiện khảo sát thông tin về tình hình việc học – việc làm theo thông báo trong file Kế hoạch khảo sát.