DSSV tốt nghiệp đại học hệ chính quy, đợt tháng 8/2019

DSSV tốt nghiệp đại học hệ chính quy, đợt tháng 8/2019

4- Thông báo thực hiện khảo sát Việc học-việc làm (bắt buộc phải thực hiện từ ngày 24/9 đến 30/9/2019)

Lưu ý:

– SV cần phải kiểm tra lại thông tin cá nhân, nếu thấy sai sót phản hồi qua email pdt_khtn@hcmus.edu.vn trước ngày 30/9/2019. Mọi thắc mắc liên hệ phòng đào tạo để được giải đáp.

– SV bắt buộc phải thực hiện khảo sát Việc học – việc làm từ ngày 24/9 đến 30/9/2019 (xem thông báo trong file đính kèm)

– SV cần cấp bản sao bằng tốt nghiệp xem thông báo tại đây: https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/120-phong-dao-tao/thong-bao-he-chinh-quy/718-ve-viec-cap-ban-sao-bang-tot-nghiep?Itemid=437