Dự kiến nâng bậc lương thường xuyên năm 2018

Dự kiến nâng bậc lương thường xuyên năm 2018

Để chuẩn bị tốt cho công tác nâng bậc lương thường xuyên hàng năm đối với cán bộ trong biên chế, nay Phòng Tổ chức – Hành chính ra danh sách nâng bậc lương dự kiến năm 2018.

Đề nghị các đơn vị rà soát hệ số lương theo danh sách đính kèm, nếu có chênh lệch gửi phản hồi về Phòng Tổ chức – Hành chính (F.01) hoặc qua địa chỉ email: nltvi@hcmus.edu.vn trước 16 giờ ngày 26/04/2018 để kiểm tra.

Để xem danh sách kèm theo, Thầy cô vui lòng đăng nhập vào Portal (văn bản biểu mẫu – văn bản hành chính) để xem.

Trân trọng kính chào.