Dự kiến nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích năm 2018

Dự kiến nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích năm 2018

Để chuẩn bị tốt cho công tác nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích hàng năm đối với viên chức và người lao động, nay Phòng Tổ chức – Hành chính ra danh sách nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích dự kiến năm 2018.
Đề nghị các đơn vị rà soát thông tin theo danh sách đính kèm, nếu có sai sót vui lòng gửi phản hồi về Phòng Tổ chức – Hành chính (F.01 – gặp Tường Vi) hoặc qua địa chỉ email: nltvi@hcmus.edu.vn trước 16 giờ ngày 15/11/2018 để kiểm tra.

Để xem danh sách kèm theo, Thầy cô vui lòng đăng nhập vào Portal (văn bản biểu mẫu – văn bản hành chính) để xem.

Trân trọng./.