Thẻ: Chế độ – Chính sách

Thông báo v/v thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên học kỳ 2/2023-2024
Bài viết

Thông báo v/v thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên học kỳ 2/2023-2024

THÔNG BÁO V/v thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên học kỳ 2/2023-2024  Trường ĐH Khoa học tự nhiên thông báo việc thực hiện các chế độ chính sách đối với tất cả các sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2023-2024 như sau: MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (MGHP) Căn...

Dự kiến nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích năm 2018
Bài viết

Dự kiến nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích năm 2018

Để chuẩn bị tốt cho công tác nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích hàng năm đối với viên chức và người lao động, nay Phòng Tổ chức – Hành chính ra danh sách nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích dự kiến năm 2018.Đề nghị các đơn vị rà soát...