Dự kiến phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2018 – đợt 1

Dự kiến phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2018 – đợt 1

Để chuẩn bị tốt cho công tác nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo hàng năm đối với cán bộ giảng dạy trong biên chế, nay Phòng Tổ chức – Hành chính ra danh sách nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2018 – đợt 1.

Đề nghị các đơn vị rà soát hệ số phụ cấp theo danh sách đính kèm, nếu có chênh lệch vui lòng gửi phản hồi về Phòng Tổ chức – Hành chính (F.01 – gặp Tường Vi) hoặc qua địa chỉ email: nltvi@hcmus.edu.vn trước 16 giờ ngày 14/6/2018 để kiểm tra.

Để xem danh sách kèm theo, Thầy cô vui lòng đăng nhập vào Portal (văn bản biểu mẫu – văn bản hành chính) để xem.

Trân trọng./.