Dự kiến phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2019 – đợt 2

Dự kiến phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2019 – đợt 2

Để chuẩn bị tốt cho công tác xét phụ cấp thâm niên nhà giáo hàng năm đối với viên chức giảng dạy, nay Phòng Tổ chức – Hành chính lên danh sách xét phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2019 – đợt 2.

Đề nghị các viên chức kiểm tra thông tin theo danh sách đính kèm, nếu có chênh lệch vui lòng gửi phản hồi về Phòng Tổ chức – Hành chính (F.01 – gặp Tường Vi) hoặc qua địa chỉ email: nltvi@hcmus.edu.vn trước 16 giờ ngày 23/12/2019 để kiểm tra.

Để xem danh sách kèm theo, Thầy cô vui lòng đăng nhập vào https://portal1.hcmus.edu.vn/ (văn bản biểu mẫu – văn bản hành chính) để xem.

Trân trọng./.