[Góp ý Dự thảo] Quy chế Tổ chức và hoạt động của Khoa thuộc Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

[Góp ý Dự thảo] Quy chế Tổ chức và hoạt động của Khoa thuộc Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Kính gửi toàn thể Quý viên chức – người lao động.

Phòng Tổ chức – Hành chính chuyển đến toàn thể viên chức – người lao động Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Khoa thuộc Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Viên chức – người lao động vui lòng tham gia đóng góp ý kiến về Dự thảo gửi cho phòng Tổ chức – Hành chính qua email ph-tochuc-hc@hcmus.edu.vn trước ngày 26/02/2024.

File đính kèm:

Thông báo số 27

Dự thảo quy chế Tổ chức hoạt động Khoa

Trân trọng./.