Hạn cuối làm Khảo sát mức độ sẵn sàng của tân sinh viên đối với ngành học, trường học và kênh tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh

Hạn cuối làm Khảo sát mức độ sẵn sàng của tân sinh viên đối với ngành học, trường học và kênh tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh

Phòng Thông tin – Truyền thông thông báo đến các bạn tân sinh viên khóa 2019 về việc “Khảo sát mức độ sẵn sàng của tân sinh viên đối với ngành học, trường học và kênh tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh”

• Nhận thức của sinh viên đối với ngành học đăng ký
• Thái độ của tân sinh viên đối với chọn lựa ngành học và trường học

 Hạn cuối làm khảo sát: 20/9/2019

Hãy nhấn vào liên kết dưới đây để thực hiện khảo sát, đây là hoạt động bắt  buộc cho tân sinh viên khóa 2019.

http://bit.ly/2lAx5H7

Nếu các bạn có góp ý thêm về hoạt động tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh của Trường xin gửi email về thầy Phùng Quán quanph@hcmus.edu.vn

Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ chúng tôi.

Trưởng Phòng TT-TT

Phùng Quán