Hình lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2018

Hình lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2018

Các Anh/Chị nghiên cứu sinh và học viên cao học Khoa Công nghệ thông tin, Viện John von Neumann, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật, Khoa Điện tử Viễn thông, Khoa Hóa học, Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu (nhận bằng ngày 28/5/2018) vui lòng download hình ảnh buổi lễ tốt nghiệp tại link:

https://drive.google.com/drive/folders/1HYW3JE1DjfuttJYJIDGos7vCwUtJ5j3d?usp=sharing

Các Anh/Chị nghiên cứu sinh và học viên cao học Khoa Toán – Tin học, Khóa Sinh học – Công nghệ Sinh học, Khoa Địa chất và Khoa Môi trường (nhận bằng ngày 30/5/2018) vui lòng download hình ảnh tại link:

https://drive.google.com/drive/folders/1D9fgXEPsYadgH_9O9ECS6UN6ud5MKTU5?usp=sharing