Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Kính gửi: Thầy/cô

Kính chuyển đến Thầy cô Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM giai đoạn 2015-2020 (file đính kèm)
Quý Thầy cô triển khai kế hoạch và tiến hành bình chọn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến theo tiêu chuẩn quy định.
 
Các đơn vị tổng hợp hồ sơ  và gửi 01 bộ hồ sơ (văn bản và file ) về phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 24/6/2020.
Người nhận hồ sơ: ThS. Võ Thị Thùy Dương, phòng F01
 
  * Lưu ý : Báo cáo  thành tích cá nhân, tập thể gồm Báo cáo thành tích và Tóm tắt thành tích (theo mẫu).  
Trân trọng./.