Kết quả cung cấp thông tin lưu trú khóa 2018

Kết quả cung cấp thông tin lưu trú khóa 2018

 Các sinh viên đã thực hiện cung cấp thông tin lưu trú hợp lệ (được phản hồi qua mail hoặc có biên nhận khi nộp trực tiếp) mà chưa được cập nhật trên danh sách vui lòng phản hồi trực tiếp tại p.CTSV từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/10/2018.

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/1526/2018-Ngoai%20tru%20K2018%20All%2001.10.pdf{/aridoc}