Kết quả đăng ký chương trình Chạy vì trái tim 2018

Kết quả đăng ký chương trình Chạy vì trái tim 2018

THÔNG BÁO

Kết quả đăng ký chương trình Chạy vì trái tim 2018

_________________

 Danh sách sinh viên đăng ký tham gia: xem file đính kèm

  • Chạy từ thiện “Chạy vì Trái Tim 2018” (tham gia miễn phí) 
  • Thời gian:  6:00 -11:00am, chủ nhật ngày 16/12/2018.
  • Địa điểm:  Đường N1, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Khu đô thị Celadon City

Nhà trường yêu cầu các sinh viên đã đăng ký phải tham gia đầy đủ, các trường hợp không tham gia được vì lý do đột xuất phải gửi mail thông báo cho Nhà trường trước 02 ngày diễn ra sự kiện.

Sau khi kết thúc sự kiện, sinh viên nộp giấy chứng nhận (bản chính) về phòng Công tác Sinh viên để được cộng điểm rèn luyện, thời gian từ 17/12/2018 – 28/12/2018

                                                                                                                                                                                PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

{aridoc width=”900″ height=”900″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/1749/RFTH2018%20agenda-1.pdf{/aridoc}