Kết quả hoàn trả tiền học phí do đóng dư

Kết quả hoàn trả tiền học phí do đóng dư

Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển tiền, sinh viên vui lòng kiểm tra tài khoản để nhận tiền

Lưu ý: 

– Các tài khoản Agribank sẽ nhận được tiền ngay trong ngày

– Các tài khoản khác ngân hàng có thể nhận tiền chậm hơn từ 1 – 3 ngày

– Các trường hợp sau 03 ngày vẫn chưa nhận được tiền vui lòng liên hệ phòng KHTC để được kiểm tra

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/4122/KHTC-DANH%20S%C3%81CH%20HO%C3%80N%20TR%E1%BA%A2%20H%E1%BB%8CC%20PH%C3%8D.pdf{/aridoc}