Kết quả thi Liên thông đại học ngành CNTT năm 2018

Kết quả thi Liên thông đại học ngành CNTT năm 2018

– Thí sinh xem kết quả thi tuyển sinh Liên thông đại học trong file đính kèm

– Thí sinh có nhu cầu xin chấm phúc khảo bài thi, thực hiện theo thông báo sau:

THÔNG BÁO

(V/v chấm phúc tra kỳ thi TS liên thông ĐH chính quy ngành CNTT năm 2018)

 Trường nhận đơn chấm phúc tra kỳ thi Tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin năm 2018 (ngày thi 24 và 25/12/2018) từ ngày 12/12 đến 14/12/2018.

Lệ phí: 50.000đ / môn (Mẫu đơn nhận tại Phòng Đào tạo).

Lưu ý:

  1. Dự kiến kết quả phúc tra sẽ niêm yết ngày 24/12/2018.
  2. Các thí sinh trúng tuyển sau khi có kết quả chấm phúc tra sẽ nhận giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học ngày 27/12/2018.

 

                                                                                                      HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH