Kết quả xét các chế độ chính sách hK1/2020-2021

Kết quả xét các chế độ chính sách hK1/2020-2021

1. Danh sách sinh viên được Miễn giảm học phí (trừ trực tiếp vào số tiền học phí, sinh viên k2020 đã đóng tiền vào đầu năm học sẽ có thông báo hoàn trả lại tiền sau): MGHP-HK1.pdf

2. Danh sách sinh viên được hưởng Trợ cấp xã hội, chính sách sinh viên dân tộc thiểu số, chính sách sinh viên khuyết tật: Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản, sinh viên kiểm tra tài khoản để nhận tiền.

Danh sách Trợ cấp xã hội: TCXH-HK1.pdf

Chính sách sinh viên khuyết tật: SVKT-HK1.pdf

Chính sách sinh viên dân tộc thiểu số: DTTS-HK1.pdf