Kết quả xét chọn chương trình KIT BioTech&IT Winter School 2019

Kết quả xét chọn chương trình KIT BioTech&IT Winter School 2019

Các SV có tên sau được xét chọn tham gia chương trình:

No Student ID Name MAJOR
1 1618053 Ho Nguyet Hang Biotechnology
2 1712747 Nguyen Ngoc Bang Tam Information Technology

Nếu sinh viên có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên (cơ sở Nguyễn Văn Cừ).