Khai báo y tế bổ sung đối với sinh viên học GDQP K2020

Khai báo y tế bổ sung đối với sinh viên học GDQP K2020

Hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các vùng Hà Nam, Hà Nội, quận Bình Tân TP HCM. Trung tâm GDQP bổ sung một số câu hỏi đề lấy thông tin khai báo sát với tình hình dịch bệnh. Đường link khai báo y tế https://forms.gle/R1KnVEnZgN1WNHSV8 

Thời hạn khai báo đến 12h ngày 03/5. 

Yêu cầu tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện.