Khảo sát mức độ sẵn sàng của tân sinh viên đối với ngành học, trường học và kênh tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh năm 2018

Khảo sát mức độ sẵn sàng của tân sinh viên đối với ngành học, trường học và kênh tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh năm 2018
 
 

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CỦA TÂN SINH VIÊN ĐỐI VỚI NGÀNH HỌC,
TRƯỜNG HỌC VÀ KÊNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP – TUYỂN SINH

 

       Nhằm tổng hợp, đánh giá, phân tích báo cáo kết quả thông tin về tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh, Tổ tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh Trường yêu cầu tất cả các bạn tân sinh viên 2018  tham gia “Khảo sát mức độ sẵn sàng của tân sinh viên đối với ngành học, trường học và kênh tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh“.

Hiện nay đã có 1600 sinh viên tham gia khảo sát, các em sinh viên chưa hoàn thành khảo sát tiếp tục thực hiện đến ngày 21/09/2018.

     Thời gian tham gia khảo sát: từ nay đến 17g00, ngày 21/9/2018

Các thực hiện:

Bước 1: Sinh viên Đăng nhập bằng MSSV và password đã cung cấp.

 

Bước 2: Bấm vào mục “Khảo sát/đánh giá”

 

Bước 3: Tiến hành khảo sát: chọn “Khảo sát dành cho tân sinh viên”

 

Bước 4: Thực hiện khảo sát và hoàn tất

 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và thực hiện.