Khảo sát mức độ sẵn sàng của tân sinh viên đối với ngành học, trường học và kênh tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh năm 2020

Khảo sát mức độ sẵn sàng của tân sinh viên đối với ngành học, trường học và kênh tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh năm 2020
 
 KHẢO SÁT MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CỦA TÂN SINH VIÊN ĐỐI VỚI NGÀNH HỌC, TRƯỜNG HỌC VÀ KÊNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP – TUYỂN SINH

 

       Nhằm tổng hợp, đánh giá, phân tích báo cáo kết quả thông tin về tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh, Tổ tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh Trường yêu cầu tất cả các bạn tân sinh viên 2020  tham gia “Khảo sát mức độ sẵn sàng của tân sinh viên đối với ngành học, trường học và kênh tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh 2020“.

     Thời gian tham gia khảo sát: từ ngày 14/10/2020 đến 23g00, ngày 23/10/2020

Các thực hiện:

Bước 1: Sinh viên Đăng nhập https://portal.hcmus.edu.vn/ bằng MSSV và password đã cung cấp.

 

Bước 2: Bấm vào mục “Khảo sát/đánh giá”

 

Bước 3: Tiến hành khảo sát: chọn “Khảo sát dành cho tân sinh viên … ”

 

Bước 4: Thực hiện khảo sát và hoàn tất

 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và thực hiện.

 

Tổ TVTS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM