Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Hoàng Thị Thu, NCS Nguyễn Tuấn Duy

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Hoàng Thị Thu, NCS Nguyễn Tuấn Duy

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

 1. HOÀNG THỊ THU, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Vật lý chất rắn – 62 44 07 01, với đề tài “Nghiên cứu, chế tạo và khảo sát lớp chức năng có cấu trúc nano nhằm tăng hiệu suất lượng tử của linh kiện quang điện” vào lúc 13g30, ngày 29/9/2017, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

 2. NCS. NGUYỄN TUẤN DUY, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Toán Giải tích – 62 46 01 01, với đề tài “Khảo sát một số bài toán biên phi tuyến cho phương trình LOVE” vào lúc 9g00, ngày 7/10/2017,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.